Aktualności

16.01.2017 14:45

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Harmonogram naborów wniosków w ramach RPO WP 2014-2020 na rok 2017”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane dnia 26 stycznia 2017 r., poświęcone planowanym na rok 2017 konkursom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

W programie spotkania omówienie m.in.:

  • naborów wniosków w 2017 roku dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • procedury oceny projektów w trybie konkursowym,
  • oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie pomorskim.

 

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w czwartek 26 stycznia 2017 r. w godz. 10:00-12:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 (Sala Herbowa).
 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 326 81 48, do dnia 24 stycznia 2017 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter