Aktualności

11.08.2015 13:49

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Kwalifikowalność wydatków w ramach EFRR i EFS, ze szczególnym uwzględnieniem RPO WP 2014-2020”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom kwalifikowalności wydatków. Tematyka spotkania zostanie omówiona ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

W programie spotkania m.in. omówienie następujących zagadnień:

  • zasady ogólne kwalifikowalności wydatków w projektach,
  • zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

UWAGA!!! Spotkanie informacyjne stanowi reedycję spotkania dotyczącego kwalifikowalności wydatków - obejmować będzie powtórzenie informacji i materiałów przedstawionych podczas spotkania z dnia 30.07.2015 r.

 

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się we wtorek 25 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 (Sala im. Lecha Bądkowskiego), w godz. 10:00-14:00.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

PROGRAM SPOTKANIA ORAZ ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE: www.rpo.pomorskie.eu


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter