Aktualności

10.03.2016 11:21

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Kwalifikowalność wydatków w ramach RPO WP 2014-2020”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 24 marca 2016 r., poświęcone zagadnieniom kwalifikowalności wydatków. Tematyka spotkania zostanie omówiona ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

  • zasady ogólne kwalifikowalności wydatków w projektach,
  • zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w czwartek 24 marca 2016 r. w godz. 10:00-14:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 (Sala Herbowa).

Zgłoszenia:

Z uwagi na brak wolnych miejsc, przyjmowanie zgłoszeń na spotkanie informacyjne zostało zakończone!

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania

 

Prezentacje ze spotkania:

1 - Kwalifikowalność (EFRR)

2 - Kwalifikowalność (EFS)


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter