Aktualności

02.01.2017 14:25

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego. Konkurs 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane dnia 19 stycznia 2017 r. poświęcone zagadnieniom związanym z ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 konkursem z Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne.

 

W programie spotkania m.in.:
Zagadnienia związane z konkursem 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne, w tym:
-  typy beneficjentów,
-  preferowane projekty,
-  poziom dofinansowania,
-  kwalifikowalność wydatków,
-  pomoc publiczna w projektach,
-  zasady składania wniosków o dofinansowanie,
-  kryteria oceny projektów,
-  wybór projektów i podpisanie umów.

 

Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się w czwartek 19 stycznia 2017r. w godz.10:00-12:00 w Gdańsku w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy al. Grunwaldzkiej 472 D - Budynek Olivia Six, sala 12.13 (XII piętro).

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 32 33 106, do dnia 17 stycznia 2017 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter