Aktualności

17.11.2016 08:38

Spotkanie informacyjne w Gdyni: „Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020 dla organizacji pozarządowych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 29 listopada 2016 r., poświęcone zagadnieniom wsparcia organizacji pozarządowych z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

 

W programie spotkania m.in.:

  • możliwości dofinansowania organizacji pozarządowych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  • wsparcie organizacji pozarządowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
  • dodatkowe źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się we wtorek 29 listopada 2016 r. w godz. 16:00-19:00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06, do 25 listopada 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.


Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter