Aktualności

03.10.2016 13:23

Spotkanie informacyjne w Gdyni: „Fundusze Europejskie 2014-2020 dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 19 października 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.W programie spotkania m.in.:

 • możliwości uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na  lata 2014-2020 z:
  - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,
  - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
  - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • pożyczki „Kapitał na start" jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą;
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w środę 19 października 2016 r. w godz. 11:00-14:00 w siedzibie Urzędu Miasta Gdynia przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (sala nr 105).

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 32 33 106, do dnia 17 października 2016 roku.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.


Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter