Aktualności

05.09.2016 08:40

Spotkanie informacyjne w Kolbudach: „Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014-2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 29 września 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

W programie spotkania omówienie m.in.:

  • wsparcia dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  • wsparcia na rozwój działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  • wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków krajowych oraz wsparcie pożyczkowe,
  • źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w czwartek 29 września 2016 r. w godz. 10:00-13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kolbudach przy ul. Staromłyńskiej 1 (sala nr 101 na parterze).

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06, do 27 września 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Uwaga!
Z powodu ograniczonej liczby miejsc o uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter