Aktualności

09.09.2016 08:42

Spotkania informacyjne w Kwidzynie, Malborku i Tczewie: „Omówienie działania systemu SL 2014 na przykładzie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 20, 27 i 29 września 2016 r., dotyczące obsługi obowiązkowego centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:
  • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • informacje ogólne o funkcjonalności SL 2014,
  • logowanie do systemu SL 2014,
  • nawigacja i układ graficzny SL 2014,
  • najważniejsze informacje w ramach poszczególnych zakładek (wnioski o płatność, częściowe wnioski o płatność, harmonogram płatności, korespondencja, monitorowanie uczestników, baza personelu, zamówienia publiczne),
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.


Terminy i miejsca spotkań: 
Spotkania odbędą się w godz. 11:00-13:50 w następujących terminach i miejscach:

20 września:

  • Starostwo Powiatowe w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29 b,

27 września:

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku (budynek Centrum Informacji Turystycznej) przy ul. Kościuszki 54,

29 września:

  • Dom Przedsiębiorcy w Tczewie przy ul. Obrońców Westerplatte 3.


Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: malbork.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefonicznie pod nr 668 530 058.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

 

Uwaga!
Rekrutacja na spotkanie, które odbędzie się 27 września 2016 r. w Malborku, została już zamknięta. Informujemy, że dzień później, tj. 28 września, zorganizowane zostanie dodatkowe spotkanie informacyjne w Malborku poświęcone omówieniu działania systemu SL 2014. Informacje nt. tego spotkania dostępne są
TUTAJ.


Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.


Do pobrania:

Spotkanie w Kwidzynie:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Malborku:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Tczewie:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter