Aktualności

27.12.2016 16:46

Spotkanie informacyjne w Lęborku: „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane dnia 11 stycznia 2017 r., poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 przez przedsiębiorców.

 

W programie spotkania m.in.:

 • Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców w latach 2014-2020:
  -  wsparcie UE na inwestycje przedsiębiorstw,
  -  Inteligentne Specjalizacje,
  -  zagadnienie pomocy publicznej w projektach przedsiębiorców,
  -  formy wsparcia,
 • wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:
  -  Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane wsparcie dotacyjne,
  -  Działanie 2.3. Aktywność eksportowa,
  -  pozostałe możliwości pozyskania dofinansowania w ramach RPO WP,
 • inne możliwości wsparcia dla przedsiębiorców:
  -  krajowe Programy Operacyjne,
  -  instrumenty finansowe,
  -  Powiatowe Urzędy Pracy
 • źródła informacji o Funduszach Unii Europejskiej.

 

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w środę 11 stycznia 2017 r. w godz. 10:00-12:30 w Starostwie Powiatowym w Lęborku przy ul. Czołgistów 5 (sala szkoleniowa).

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115, do dnia 9 stycznia 2017 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter