Aktualności

06.05.2016 12:24

Spotkanie informacyjne w Malborku: „Perspektywa 2014-2020 – wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 13 maja 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

W programie spotkania m.in.:

 • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • możliwości uzyskania dofinansowania z aktualnych konkursów w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: 
  -  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,
  -  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
  -  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Powiatowych Urzędów Pracy,
 • możliwości finansowania działalności gospodarczej w ramach zwrotnych instrumentów finansowych – Inicjatywa JEREMIE oraz Działanie 1.4. Systemowe wspieranie przedsiębiorczości RPO WP 2007-2013,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się w piątek 13 maja 2016 r. w godz. 11.15-14:15 w Malborskim Centrum Kultury i Edukacji - Inkubator Kultury przy Al. Armii Krajowej 68.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 668 530 058, do 12 maja 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter