Aktualności

08.09.2015 14:18

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Fundusze Europejskie a funkcjonowanie organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych w perspektywie 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom wsparcia funkcjonowania samorządów i organizacji pozarządowych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

W programie spotkania m.in.:

  • wsparcie samorządów i organizacji pozarządowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
  • wsparcie samorządów i organizacji pozarządowych w ramach krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020:
    -  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
    -  Program Operacyjny Polska Cyfrowa,
    -  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;
  • pozostałe możliwości realizacji projektów (Europejska Współpraca Terytorialna, Inicjatywy Komisji Europejskiej, Program ERASMUS+, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich);
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich. 

 

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się we wtorek 22 września 2015 r. w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6 (sala konferencyjna, piętro I), w godz. 10:00-13:15.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 21 września 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjnyslupsk@arp.gda.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (59) 846 81 15 lub (59) 846 81 14.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formualrz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter