Aktualności

12.01.2017 15:52

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020. Poddziałanie 2.2.1. RPO WP: Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane dnia 31 stycznia 2017 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z poddziałania 2.2.1. „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne".

 

W programie spotkania m.in.:

  • Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców w latach 2014-2020,
  • zasady ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu 2.2.1. RPO WP „Inwestycje profilowane  - wsparcie dotacyjne" (typy beneficjentów, typy projektów, poziom dofinansowania, kwalifikowalność  wydatków, pomoc publiczna w projektach, zasady składania wniosków o dofinansowanie, kryteria oceny projektów, wybór projektów i podpisanie umów),
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się we wtorek 31 stycznia 2017 r. w godz. 11:00-13:15 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnrgo Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3, piętro I).

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115, do dnia 30 stycznia 2017 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter