Aktualności

08.09.2016 08:34

Spotkanie informacyjne w Starogardzie Gdańskim: „Wsparcie dla osób młodych w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 19 września 2016 r., dotyczące możliwości wsparcia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).


W programie spotkania m.in.:

  • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • wsparcie osób młodych na rynku pracy w ramach projektów 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 

- aktywizacja zawodowo-edukacyjna,
- szkolenia zawodowe w celu uzupełnienia lub nabycia nowych kwalifikacji,
- stypendia szkoleniowe,

  • rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej):

- wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- wsparcie w ramach Powiatowych Urzędów Pracy,
- wsparcie w ramach Ochotniczych Hufców Pracy,

  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 19 września 2016 r. w godz. 11:00-13:50 w siedzibie Urzędu Miasta Starogardu Gdańskiego przy ul. Gdańskiej 6.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: malbork.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefonicznie pod nr 668 530 058, do 16 września 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Uwaga!
Z powodu ograniczonej liczby miejsc o uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

 

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter