Aktualności

29.09.2015 15:52

Spotkanie informacyjne w Tczewie: „Jak napisać dobry projekt? Generator Wniosków Aplikacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone tematyce tworzenia projektów oraz pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

W programie spotkania m.in.:

  • informacje na temat tworzenia projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich (definiowanie celów i zadań, harmonogramu oraz budżetu projektu),
  • Generator Wniosków Aplikacyjnych - zasady wypełniania dokumentacji konkursowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się w czwartek 23 października 2015 r. w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie przy ul. Obrońców Westerplatte 3, w godz. 9:00-12:00.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: malbork.pife@pomorskie.eu do dnia 21 października 2015 r. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 668 530 058.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter