Aktualności

17.05.2016 15:15

Spotkanie informacyjne w Wejherowie: „Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 31 maja 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z kwalifikowalnością wydatków w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W programie spotkania m.in.:

  • wytyczne  dotyczące kwalifikowalności wydatków  w projekcie współfinansowanym z EFS (podstawowe warunki kwalifikowalności, ramy czasowe kwalifikowalności, koszty pośrednie i bezpośrednie, koszty związane z angażowaniem personelu,
  • stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz przejrzystość wydatkowania środków w ramach EFS (zasady uczciwej konkurencji, wybór procedury, procedura zasady konkurencyjności, projekty partnerskie),
  • usługi świadczone przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się we wtorek 31 maja 2016 r. w godz. 12:00-14:30 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wejherowie przy  ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Sala nr 9  na parterze).

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: wejherowo.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 572 94 52 lub (58) 572 94 54, do 25 maja 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter