Aktualności

14.09.2015 15:59

Szkolenie w Bytowie: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania przez przedsiębiorców projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie poświęcone najważniejszym zasadom pozyskiwania wsparcia i realizowania przez przedsiębiorców projektów w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej.

 

W programie szkolenia m.in.:

 • najważniejsze pojęcia i zagadnienia z obszaru Funduszy Europejskich;
 • możliwości uzyskania wsparcia przez przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020:
  -   Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,
  -   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
  -   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
  -   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
  -   Program Operacyjny Polska Cyfrowa,
  -   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • wskazówki jak przygotować dobry projekt (planowanie projektu, ogólne zasady kwalifikowalności wydatków, o czym należy pamiętać aplikując o środki unijne);
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce szkolenia: 
Szkolenie odbędzie się w środę 23 września 2015 r. w siedzibie Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STOLEM przy ul. Podzamcze 34 w Bytowie, w godz. 9:00-15:30.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu do dnia 21 września 2015 r. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (59) 846 81 15 lub (59) 846 81 14.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program szkolenia


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter