Aktualności

10.11.2015 15:30

Szkolenie w Gdańsku: „Pomoc publiczna w projektach dofinansowanych z RPO WP 2014-2020”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie poświęcone zagadnieniom pomocy publicznej w projektach dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

W programie szkolenia m.in.:

  • pojęcie pomocy publicznej - beneficjenci pomocy publicznej, przesłanki występowania pomocy publicznej, kwestie proceduralne, obowiązki beneficjenta pomocy publicznej,
  • występowanie pomocy publicznej w różnych sektorach gospodarki (działalność B+R, działalność kulturalna, opieka zdrowotna itp.),
  • najważniejsze przeznaczenia pomocy w RPO WP 2014-2020 - pomoc de minimis i pomoc przyznawana w ramach wyłączeń blokowych.

 

Miejsce i termin spotkania:
Szkolenie odbędzie się w czwartek 26 listopada 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 (Sala im. Lecha Bądkowskiego), w godz. 9:00-15:30.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: www.rpo.pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 32 68 152.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Program szkolenia

2.  Prezentacja ze szkolenia


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter