Aktualności

30.11.2015 12:06

Szkolenie w Gdyni: „Podstawowe zasady aplikowania i rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie poświęcone ogólnym zasadom realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

 

W programie szkolenia m.in.:

  • zasady aplikowania o Fundusze Europejskie,
  • źródła finansowania działalności przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  • zasady rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich,
  • zasady kontroli projektów.

Elementem szkolenia będą warsztaty z przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu.

Uwaga!
W ramach szkolenia nie będą konsultowane indywidualne przypadki. Osoby zainteresowane skonsultowaniem swojego pomysłu na projekt zapraszamy na indywidualne spotkanie do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku.

 

Termin i miejsce szkolenia: 
Szkolenie odbędzie się w czwartek 10 grudnia 2015 r. w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 (sala 107, I piętro), w godz. 9:00-15:30.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu do dnia 8 grudnia 2015 roku lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 323 31 06.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program szkolenia


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter