Aktualności

11.07.2016 17:31

Szkolenie w Malborku: „Perspektywa 2014-2020 – wsparcie dla organizacji pozarządowych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na szkolenie organizowane 25 lipca 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na wsparcie działań statutowych organizacji pozarządowych.

 

W programie szkolenia m.in.:

  • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • zasady korzystania z Funduszy Europejskich oraz obowiązki występujące przy realizacji projektów unijnych,
  • planowanie projektu, definiowanie jego celów i zadań,
  • tworzenie harmonogramu oraz budżetu projektu,
  • planowane konkursy do ogłoszenia dla NGO z PO WER 2014-2020,
  • zaprezentowanie Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA),
  • omówienie procedury konkursowej, w tym najczęściej popełniane błędy skutkujące odrzuceniem projektu.

 

Termin i miejsce szkolenia: 
Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 25 lipca 2016 r. w godz. 11:30-18:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Malborku przy ul. Kościuszki 54 (budynek Centrum Informacji Turystycznej).

 

Zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 22 lipca 2016 r. w formie elektronicznej na adres mailowy malbork.pife@pomorskie.eu lub telefonicznie pod numerem 668 530 058.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program szkolenia


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter