Aktualności

29.03.2017 08:40

ZAINWESTUJ W ZIELONE! Możliwości finansowania projektów środowiskowych i działań na rzecz klimatu w ramach Programu LIFE oraz innych środków Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej" wraz z partnerami – Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gdańsku oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku serdecznie zaprasza do udziału w seminarium. "ZAINWESTUJ W ZIELONE! Możliwości finansowania projektów środowiskowych i działań na rzecz klimatu w ramach Programu LIFE oraz innych środków Unii Europejskiej"

Unia Europejska wyznacza sobie ambitne cele w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, promowania zrównoważonego wzrostu, wdrażania działań w zakresie efektywnej energii oraz przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Aktywne pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i inicjatyw na poziomie europejskim oraz regionalnym w ramach obecnej perspektywy finansowej 2014-2020 umożliwia realizowanie wszelkiego rodzaju projketów, których celem jest poprawa stanu środowiska oraz wzrost świadomości ekologicznej w społeceństwie.

W programie spotkania m.in.:

  • Program LIFE - jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu, którego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. Spotkanie z przedstawicielem Programu LIFE z Brukseli.
  • Możliwości finansowania działań w zakresie ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami oraz różnorodności biologicznej ze środków Unii Europejskiej
  • Dobre praktyki w realizacji projektów środowiskowych w województwie pomorskim
  • Dobre pratyki - projkety LIFE w Europie i województwie pomorskim

Miejsce i termin spotkania: 

Spotkanie odbędzie się we wtorek 11 kwietnia 2017 r. w godz. 10:00-13:15 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rybaki Górne 8.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 10 kwietnia 2017 r.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.


Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu „Zielona Europa – zróbmy to razem" – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Do pobrania:
Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter