Aktualności

29.01.2019 15:00

Spotkania informacyjne w Gdańsku odnośnie konkursu 1.2.1. POWER

28 stycznia Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku ogłosił konkurs na dofinansowanie wniosków w PO WER, w Poddziałaniu 1.2.1. Nabór wniosków rozpocznie się od 28 lutego i będzie trwał do 18 marca 2019 r. do godziny 12:00.

Dokumentacja dotycząca konkursu została zamieszczona na stronie urzędu: www.wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie

Spotkania informacyjne na potrzeby konkursu dla potencjalnych wnioskodawców odbędą się 12 i 25 lutego o godz. 10:00 w siedzibie urzędu. Więcej informacji na stronie: wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter