Dla Beneficjenta

95 milionów złotych z Unii na zwiększenie zatrudnienia osób wykluczonych społecznie
09.05.2016 14:49

95 milionów złotych z Unii na zwiększenie zatrudnienia osób wykluczonych społecznie

Od 23 maja do 20 czerwca 2016 roku Urząd Marszałkowski przyjmuje wnioski na dofinansowanie projektów, ukierunkowanych na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje. Wsparcie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”
06.05.2016 15:37

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje. Wsparcie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 20 maja 2016 r., poświęcone wsparciu dla przedsiębiorstw na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Szkolenie w Malborku: „Perspektywa 2014-2020 – wsparcie dla organizacji pozarządowych”
06.05.2016 12:28

Szkolenie w Malborku: „Perspektywa 2014-2020 – wsparcie dla organizacji pozarządowych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na szkolenie organizowane 14 maja 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na wsparcie działań statutowych organizacji pozarządowych.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Malborku: „Perspektywa 2014-2020 – wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”
06.05.2016 12:24

Spotkanie informacyjne w Malborku: „Perspektywa 2014-2020 – wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 13 maja 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
O zmianach w regionie Morza Bałtyckiego
04.05.2016 14:47

O zmianach w regionie Morza Bałtyckiego

Jak współpraca międzynarodowa pomaga mieszkańcom regionu wspólnie podejmować nowe wyzwania i rozwiązywać problemy, dowiedzieć się będzie można podczas konferencji „Interreg changes the Baltic Sea Region. Stories that inspire", która odbędzie się w dniach 23-24 maja 2016 r. w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności. Organizatorem jest Ministerstwo Rozwoju.

Zobacz>>
Wielkie święto funduszy europejskich
29.04.2016 15:15

Wielkie święto funduszy europejskich

Festyny, koncerty, seanse filmowe, zawody, wystawy i gry miejskie, konkursy i zabawy dla całych rodzin – mnóstwo atrakcyjnych wydarzeń znalazło się w programie tegorocznych Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które odbywać się będą od 12 do 15 maja 2016 r. w całym województwie. Do udziału zaprasza Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Fundusze Europejskie dla uczelni i jednostek naukowo-badawczych – możliwości finansowania projektów w perspektywie 2014-2020”
28.04.2016 09:05

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Fundusze Europejskie dla uczelni i jednostek naukowo-badawczych – możliwości finansowania projektów w perspektywie 2014-2020”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej" zapraszają na spotkanie informacyjne organizowane 10 maja 2016 r., poświęcone możliwościom finansowania projektów uczelni i jednostek naukowo-badawczych z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Ustce: „Odnawialne źródła energii i ochrona środowiska - Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020”
27.04.2016 12:37

Spotkanie informacyjne w Ustce: „Odnawialne źródła energii i ochrona środowiska - Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 17 maja 2016 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia na rzecz odnawialnych źródeł energii i ochronę środowiska ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla jednostek samorządu terytorialnego”
18.04.2016 17:49

Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla jednostek samorządu terytorialnego”

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne organizowane 4 maja 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Inteligentne specjalizacje – co dalej?
15.04.2016 10:41

Inteligentne specjalizacje – co dalej?

W Gdańsku, 21 kwietnia 2016 r. odbędzie się konferencja „Inteligentne specjalizacje – co dalej?". Spotkanie będzie poświęcone dyskusji o tym, jak skutecznie wykorzystywać środki unijne na badania i rozwój, zwłaszcza w działalności przedsiębiorstw. Odbędzie się również uroczysta inauguracja funkcjonowania rad Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Zobacz>>
Spotkania informacyjne w Malborku, Słupsku, Chojnicach i Wejherowie: „Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020”
15.04.2016 08:55

Spotkania informacyjne w Malborku, Słupsku, Chojnicach i Wejherowie: „Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020”

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim zapraszają na spotkania informacyjne organizowane 17 i 19 maja oraz 7 i 9 czerwca 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem projektów w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w perspektywie na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Szkolenie w Gdyni: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”
12.04.2016 15:56

Szkolenie w Gdyni: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie organizowane 21 kwietnia 2016 r., poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych ze środków unijnych oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Zobacz>>
Szkolenie w Tczewie: „Perspektywa 2014-2020 - wsparcie dla przedsiębiorców”
08.04.2016 11:17

Szkolenie w Tczewie: „Perspektywa 2014-2020 - wsparcie dla przedsiębiorców”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na szkolenie organizowane 19 kwietnia 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Kwidzynie: „Perspektywa 2014-2020 - wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”
01.04.2016 14:13

Spotkanie informacyjne w Kwidzynie: „Perspektywa 2014-2020 - wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 14 kwietnia 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Kwidzynie: „Perspektywa 2014-2020 - wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego”
01.04.2016 13:55

Spotkanie informacyjne w Kwidzynie: „Perspektywa 2014-2020 - wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 13 kwietnia 2016 r., poświęcone zagadnieniom wsparcia jednostek samorządu terytorialnego z Funduszy Europejskich.

Zobacz>>
Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”
21.03.2016 12:21

Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne organizowane 6 kwietnia 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Dni Otwarte Funduszy Europejskich – zgłoś swój projekt
21.03.2016 11:16

Dni Otwarte Funduszy Europejskich – zgłoś swój projekt

Marszałek województwa pomorskiego zaprasza beneficjentów funduszy europejskich do udziału w III edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, która odbędzie się w dniach 12-15 maja 2016 r.

Zobacz>>
Spotkania informacyjne w Chojnicach, Kościerzynie i Człuchowie: „Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej”
11.03.2016 15:39

Spotkania informacyjne w Chojnicach, Kościerzynie i Człuchowie: „Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniach 21, 22 i 23 marca 2016 r., poświęcone tematyce Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej wdrażanych w latach 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Kwalifikowalność wydatków w ramach RPO WP 2014-2020”
10.03.2016 11:21

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Kwalifikowalność wydatków w ramach RPO WP 2014-2020”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 24 marca 2016 r., poświęcone zagadnieniom kwalifikowalności wydatków. Tematyka spotkania zostanie omówiona ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkania informacyjne w Wejherowie: „Fundusze dla przedszkoli - konkurs z Działania 3.1. Edukacja przedszkolna w ramach RPO WP 2014-2020”
08.03.2016 15:32

Spotkania informacyjne w Wejherowie: „Fundusze dla przedszkoli - konkurs z Działania 3.1. Edukacja przedszkolna w ramach RPO WP 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 15 marca 2016 r., poświęcone wsparciu dla przedszkoli w konkursie z Działania 3.1. Edukacja przedszkolna organizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zobacz>>

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter