Dla Beneficjenta

Poradnik dla lokalnych grup działania
06.07.2015 13:19

Poradnik dla lokalnych grup działania

Zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowaną wersję „Poradnika dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020" wraz z dokumentem „Struktura LSR".

Zobacz>>
Zintegrowane Porozumienia Terytorialne podpisane
06.07.2015 12:56

Zintegrowane Porozumienia Terytorialne podpisane

Uroczystość podpisania Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych województwa pomorskiego: Bytowa, Chojnic-Człuchowa, Kościerzyny, Kwidzyna, Lęborka, Malborka-Sztumu, Słupska oraz Starogardu Gdańskiego, odbyła się 29 czerwca 2015 r.

Zobacz>>
Przerwa w dostępnie do usług Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku
02.07.2015 15:17

Przerwa w dostępnie do usług Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 lipca br. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku z powodu szkolenia pracowników będzie nieczynny.

Zobacz>>
Urząd Marszałkowski zaprasza na szkolenia o funduszach europejskich
02.07.2015 14:20

Urząd Marszałkowski zaprasza na szkolenia o funduszach europejskich

W imieniu marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka zapraszamy Państwa na szkolenia poświęcone możliwościom finansowania projektów z funduszy europejskich w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zobacz>>
01.07.2015 15:05

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe RPO WP 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe RPO WP 2014-2020 (konkurs nr RPPM.08.03.00 – IZ-01-22 – 001/15)

Zobacz>>
01.07.2015 15:02

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej RPO WP 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej RPO WP 2014-2020 (konkurs nr RPPM.11.04.00 – IZ-01-22 – 001/15)

Zobacz>>
01.07.2015 14:56

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 (konkurs nr RPPM.10.02.01 – IZ-01-22 – 001/15)

Zobacz>>
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szkolenia
29.06.2015 11:20

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szkolenia

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenia poświęcone możliwościom finansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szkolenia odbędą się w lipcu w Słupsku, Kościerzynie, Kwidzynie i Gdańsku.

Zobacz>>
Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu - LIPIEC 2015
29.06.2015 08:27

Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu - LIPIEC 2015

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z działań Mobilnych Punktów Informacyjnych na Pomorzu.

Zobacz>>
23.06.2015 10:56

Szkolenie w Tczewie: „Zasady aplikowania o Fundusze Europejskie - Generator Wniosków Aplikacyjnych SOWA”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich W Malborku zaprasza na szkolenie poświęcone zagadnieniom prawidłowego tworzenia projektów w ramach funduszy UE.

Zobacz>>
Szkolenie w Tczewie: „Zasady aplikowania o Fundusze Europejskie - Generator Wniosków Aplikacyjnych SOWA”
23.06.2015 10:33

Szkolenie w Tczewie: „Zasady aplikowania o Fundusze Europejskie - Generator Wniosków Aplikacyjnych SOWA”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich W Malborku zaprasza na szkolenie poświęcone zagadnieniom prawidłowego tworzenia projektów w ramach funduszy UE.

Zobacz>>
23.06.2015 10:23

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Możliwości finansowania działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Możliwości finansowania działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020”
23.06.2015 10:07

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Możliwości finansowania działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Pierwsze konkursy w ramach RPO WP 2014-2020
19.06.2015 14:42

Pierwsze konkursy w ramach RPO WP 2014-2020

Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, Ochrona różnorodności biologicznej, Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne – w ramach tych działań i poddziałań 29 maja 2015 r. ogłoszone zostały pierwsze konkursy w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020, w których wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów.

Zobacz>>
Od projektów seed money do projektów flagowych
19.06.2015 14:22

Od projektów seed money do projektów flagowych

Fundusze przeznaczone na realizację projektów w ramach Seed Money Facility – EUSBSR, przyczyniły się do stworzenia wielu koncepcji projektowych o statusie flagowym (dla strategii bałtyckiej). Teraz te koncepcje z powodzeniem biorą udział w I naborze do Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Wśród 81 koncepcji projektowych zaproszonych do złożenia pełnej aplikacji, 33 ma status projektu flagowego strategii bałtyckiej.

Zobacz>>
19.06.2015 13:33

Spotkanie informacyjne „Możliwości pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich na doskonalenie zawodowe”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na doskonalenie zawodowe.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne „Możliwości pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich na doskonalenie zawodowe”
19.06.2015 13:16

Spotkanie informacyjne „Możliwości pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich na doskonalenie zawodowe”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na doskonalenie zawodowe.

Zobacz>>
Szkolenie: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”
17.06.2015 13:36

Szkolenie: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych z Funduszy UE oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. W ramach szkolenia przewidziano część warsztatową.

Zobacz>>
Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”
16.06.2015 11:50

Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków UE - szkolenie w Gdańsku
16.06.2015 10:56

Prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków UE - szkolenie w Gdańsku

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie poświęcone zagadnieniom prawa zamówień publicznych w projektach finansowanych z UE.

Zobacz>>

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter