Dla Beneficjenta

31.07.2014 14:13

O funduszach europejskich w Wejherowie

W Wejherowie, 12 sierpnia 2014 r. odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z wdrażaniem funduszy europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Wstęp bezpłatny – obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Zobacz>>
23.07.2014 13:58

Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza mieszkańców Pomorza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.

Zobacz>>
04.07.2014 12:12

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP).

Zobacz>>
Pilotażowa usługa doradczo-szkoleniowa dla firm
04.07.2014 11:37

Pilotażowa usługa doradczo-szkoleniowa dla firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła listę Podmiotów Wsparcia, które będą świadczyć doradczo-szkoleniową usługę pilotażową w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP. Celem projektu jest stworzenie usługi doradczo-szkoleniowej, która pomoże przedsiębiorcy w ubieganiu się o finansowanie zwrotne oraz w zarządzaniu firmą z wykorzystaniem tego finansowania.

Zobacz>>
220 mln zł na walkę z chorobami cywilizacyjnymi
01.07.2014 12:46

220 mln zł na walkę z chorobami cywilizacyjnymi

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza drugi konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych" – Strategmed. Aż 220 mln złotych Centrum przeznaczy dla polskich naukowców na projekty poświęcone chorobom cywilizacyjnym.

Zobacz>>
26.06.2014 08:43

Konsultacje publiczne Programu Południowy Bałtyk

W związku z trwającymi do 8 lipca 2014 r. konsultacjami publicznymi projektu Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020 oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko projektu Programu, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsk odbędzie się regionalna konferencja konsultacyjna. Na spotkanie w środę, 2 lipca 2014 r., zgłaszać się można do 30 czerwca.

Zobacz>>
24.06.2014 09:35

Przyszła perspektywa finansowa – spotkanie informacyjne w Lęborku

Główny Punkt Informacyjny zaprasza na spotkanie pt. „Założenia Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w województwie pomorskim". Spotkanie odbędzie się 1 lipca 2014 r., liczba miejsc ograniczona.

Zobacz>>
Nowe usługi Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
24.06.2014 09:11

Nowe usługi Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Na mocy nowo podpisanej umowy z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, od 2014 roku Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku od 2014 roku prowadzi rozszerzoną działalność informacyjną.

Zobacz>>
Europejski Fundusz Społeczny – efekty i propozycje na lata 2014-2020
23.06.2014 11:14

Europejski Fundusz Społeczny – efekty i propozycje na lata 2014-2020

W Gdańsku obradował Komitet Monitorujący Program Kapitał Ludzki. Rozmawiano o stanie wdrażania programu, możliwych przesunięciach środków i postępach w przygotowaniu wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego na nową perspektywę. Spotkaniu przewodniczył Paweł Orłowski, wiceminister infrastruktury i rozwoju.

Zobacz>>
Oficjalne tłumaczenie na język polski „Przewodnika po programie Erasmus+”
23.06.2014 10:58

Oficjalne tłumaczenie na język polski „Przewodnika po programie Erasmus+”

Komisja Europejska opublikowała „Przewodnik po programie Erasmus+" przetłumaczony na wszystkie oficjalne języki państw członkowskich, w tym na język polski.

Zobacz>>
Nagraj wideo o współpracy terytorialnej – wyjedź do Mediolanu!
16.06.2014 15:04

Nagraj wideo o współpracy terytorialnej – wyjedź do Mediolanu!

Dzień Europejskiej Współpracy, przypadający na 21 września, jest świętem programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. W ramach tegorocznych obchodów, INTERACT ogłosił konkurs na nagranie wideo „Border issues, border solutions". Chętni mogą przesyłać do 15 lipca 2014 r. krótkie filmy, promujące korzyści płynące ze współpracy terytorialnej. Nagrodą jest zaproszenie na wydarzenie otwierające Dzień Europejskiej Współpracy w Mediolanie.

Zobacz>>
16.06.2014 14:08

Program dla Europy Środkowej – baza pomysłów na projekty

Program dla Europy Środkowej uruchomił bazę, która umożliwia dzielenie się pomysłami i poszukiwanie partnerów do projektu.

Zobacz>>
16.06.2014 14:01

Program Region Morza Bałtyckiego

Na stronie internetowej Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013, w sekcji dotyczącej edycji 2014-2020 dostępny jest do pobrania, zatwierdzony 14 maja 2014 r. przez Komitet Programujący, tekst Programu Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, ostateczna wersja oceny ex-ante, raport środowiskowy, krótki opis priorytetów tematycznych oraz inne dane.

Zobacz>>
O JEREMIE i przyszłej perspektywie finansowej
16.06.2014 12:28

O JEREMIE i przyszłej perspektywie finansowej

Spotkanie informacyjne pt. „Inicjatywa JEREMIE oraz założenia funduszy na lata 2014-2020 – wsparcie finansowe dla przedsiębiorców", odbędzie się 24 czerwca 2014 r. w Słupsku.

Zobacz>>
16.06.2014 12:08

Prawo zamówień publicznych – szkolenie dla beneficjentów

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie „Prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków UE". Zgłoszenia można nadsyłać do 24 czerwca 2014 r.

Zobacz>>
Rusza VIII edycja konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”
13.06.2014 14:40

Rusza VIII edycja konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”

Już po raz ósmy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Dobre praktyki EFS 2014", przeznaczonym dla beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL), Instytucji Pośredniczących PO KL oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 października 2014 r.

Zobacz>>
Rusza konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna
12.06.2014 13:43

Rusza konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna

Już po raz 9. można zgłaszać najpiękniejsze place i bulwary do Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego. Uhonorowane zostaną gminy, na terenie których powstały wysokiej jakości miejsca wykorzystywane przez ogół mieszkańców. Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, które zostały ukończone między 1 stycznia 2012 r. a 31 grudnia 2013 r. i nie zostały zgłoszone do poprzednich edycji konkursu. Termin ich zgłaszania upływa 18 lipca 2014 r.

Zobacz>>
19.08.2014 12:58

Nowe Uszczegółowienie RPO WP

Obecnie obowiązujące Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął 7 sierpnia 2014 r. URPO zawiera szczegółowy opis osi priorytetowych.

Zobacz>>
Trwa nabór projektów ppp z sektora efektywności energetycznej
12.06.2014 12:04

Trwa nabór projektów ppp z sektora efektywności energetycznej

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłasza nabór projektów partnerstwa publiczno-prywatnego z sektora efektywności energetycznej dla podmiotów sektora publicznego. Celem naboru jest analiza i ocena stanu przygotowania projektów na rzecz wyłonienia projektu pilotażowego, który zostanie objęty kompleksowym wsparciem MIiR w procesie przygotowania przedsięwzięcia i wyboru partnera prywatnego. Zgłoszenia można przesyłać do 2 września 2014 r.

Zobacz>>
09.06.2014 12:21

Pomoc publiczna i pomoc de minimis po 1 lipca 2014 r.

Pomoc publiczna i pomoc de minimis udzielna w projektach POKL do dnia 1 lipca 2014 r. podlega regulacjom określonym w dotychczasowych przepisach prawnych.

Zobacz>>

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter